Erja Tamminen avoin yhtiö

puh. 09 291 8696

tekstiviestit: 044 238 8519

erja.tamminen (at) sahkoailmassa.fi

tai erja.tamminen (at) protonmail.com

Kodin suojaus sähkömagneettiselta säteilyltä

Säteilymittarit, kännykkäsäteily, 5G, sähköyliherkkyys, kankaat, tapetit, verkot ja suojavaatteet

Sähköä ilmassa – Erja Tamminen

Mikroaaltosäteilysuojaus

Vuodesta 2002 lähtien

thin

HISTORIA

Erja Tamminen Ay aloitti vuonna 2002 kotien suojaukset

FAKTOJA

Yli 20 vuoden aikana satoja toimeksiantoja ja kirjoituksia artikkeleita

PDF kirja sähköinen

Erja Tamminen Ay

Yritykseni perustettiin vuonna 2002 julkaisemani Sähköä ilmassa -tietokirjan mainingeissa. Saimme (arkkitehti Päivi Rekula, sähköinsinööri Matti Juusela ja allekirjoittanut) Rakennustietosäätiöltä rahoitusta kirjan julkaisemiseen, koska se käsitteli terveen sähköympäristön luomista, rakennusmateriaalien sähkömagneettista läpäisevyyttä ja kenttien madaltamista. Yritykseni järjesti Rakennustietosäätiöllä vuonna 2004 Terve talo-seminaarin, jossa puhujina oli laaja joukko eri alojen asiantuntijoita myös ulkomailta. Tiedontuottaminen on ollut minulle sydämen asia. Yritykseni on julkaissut kirjamarkkinoille seitsemän tietokirjaa sähkömagneettisten kenttien terveys- ja ympäristövaikutuksista (Sähköä ilmassa, 1. painos 2002, uudistettu 2. painos 2003, uudistettu kolmas painos 2015, Ihmiskunta ja langaton peli, 2005, Matkapuhelinteknologia – mitkä ovat terveysriskit?, 2007, Langaton teknologia ja terveys, 2011, Lähde sinäkin älyn jäljille, 2018.) Kirjoissani on asiantuntijoina muun muassa lääkäreitä, opettajia ja insinöörejä.

5G säteily kirjat

Olen järjestänyt monia langattomien verkkojen terveysvaikutuksia ja valokuitua käsitteleviä

seminaareja, mm. eduskunnassa ja Tieteiden talolla. Valokuidulla 100 vuotta eteenpäin (2012) oli äärimmäisen suosittu seminaari. Luennoitsijoina toimivat eri alojen viranomaiset ja asiantuntijat; juontajana tietokirjailija Petteri Järvinen.

Minua on haastateltu radiossa, televisiossa ja aikakausilehdissä, mutta omakin kynäni on ollut hyvin tuottelias. Debattiartikkeleita eri lehtiin on syntynyt runsaslukuisasti. Sivuillani luettavaksenne joitakin Luontaisterveyslehden artikkeleita. Lasten matkapuhelimenkäyttö on aina ollut lähellä sydäntäni, siksi tämä Helsingin Sanomien sunnuntaidebattikrjoitus 22.11.2009. ”Lapsista ei pidä tehdä kännykkäsäteilyn koekaniineja”. Olen laatinut aiheesta englanninkielisen vieraskirjoituksen: OUR CHILDREN DESERVE SAFER TECHNOLOGY THAN WIRELESS

Kaikissa tietokirjoissani on oma luku tästä tärkeästä aiheesta. Kynälläni olen vähän leikkimielisesti ohjeistanut maan hallitusta ja näpäyttänyt skeptikoita.

Olen toiminut aiemmin tiedottajana ja potilasyhdistyksen puheenjohtajana 16 vuotta. Kaiken kaikkiaan 24 vuotta kestänyt yhteiskunnallinen, vaativa asiantuntijatyöni kiteytyy näissä lehdissä: http://www.sahkoherkat.fi/wp-content/uploads/2020/08/s-postia-2020-3.pdf

https://www.sahkoherkat.fi/wp-content/uploads/2021/10/s-postia-2021-2.pdf

Nyt haluan tarjota parhaan ammattitaitoni teille hyvät asiakkaani yritykseni tarjoamien tuotteiden ja palveluiden kautta.

Erja Tamminen
Suojaa kotisi sähkö- ja magneettikentiltä.

SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT JA ASUMINEN

Näetkö ikkunastasi kännykkämaston tai voimalinjat? Onko nettiyhteytesi langaton vai kiinteä? Nämä asiat voivat tulevaisuudessa liittyä sinunkin elämäsi tärkeimpiin valintoihin. Ei ole yhdentekevää, millaisessa ympäristössä asumme, tai mitä laitteita käytämme.

Elinympäristömme on kokenut suuren muutoksen viime vuosina – kehitys on tapahtunut pitkin harppauksin. Kotien elektroniikan

kulutus on vuosi vuodelta kasvanut. Langatonta teknologiaa, älylaitteita, on lähes jokaisella perheessä. Aiempien verkkojärjestelmien (2G, 3G, 4G) lisäksi on tulossa 5G-verkko, joka vaatii toimiakseen paljon ulko- ja sisätila-antenneja. Olosuhteet muuttuvat. Sisätila-antennit mahdollistavat muun muassa kodin laitteiden keskinäisen kommunikoinnin. Jääkaappi voi ”jutella” sähköhammasharjan kanssa. Tämä kaikki on tulosta insinöörien unelmista, joiden seurauksena elämme nyt sähkömagneettisia aaltoja tuottavien laitteiden ja verkkojen keskellä. Vaikka tätä aaltoliikettä ei voi silmin havaita, haistaa tai maistaa, se vaikuttaa meihin. 

 

Jo vuosikymmeniä on tiedetty, että sähkömagneettiset kentät heikentävät hedelmällisyyttä, immuniteettia, kognitiivisia toimintoja ja unen laatua. Säteilyvapailla ympäristöillä on puolestaan monia hyviä vaikutuksia terveyteemme. On todettu,

että alhaiset sähkömagneettiset kentät

Kun koteja on perinteisesti suojattu sään vaihteluilta ja melulta, niin miksi emme suojaisi niitä lisäksi sähkömagneettisilta kentiltä? Pienillä tärkeillä valinnoilla ja säteilyä vaimentavilla erikoiskankailla, -tapeteilla ja -verkoilla, voimme vaimentaa sekä kodin ulkopuolelta tulevia kenttiä että itse kodin laitteiden tuottamaa säteilyä.

 

Ensin on valittava hyvä sijainti kodille. Se tapahtuu mittaamalla sähkömagneettiset kentät.

 

 

Asuinympäristön valinta on tärkeä

 

Asuinympäristö on kaikkein merkittävin valintamme, koska siihen emme juurikaan voi myöhemmin vaikuttaa. Koteja ei pitäisi rakentaa muuntamoiden, suurjännitelinjojen, tutkien, voimakkaiden radio- tai TV-linkkien läheisyyteen. Muuntamoiden ja suurjännitelinjojen tuottamilta magneettikentiltä on hankala suojautua. Materiaalit ovat kalliita ja lopputulos on usein epävarma. Sähkökentän madaltaminen on yksinkertaisempaa. Erilaisten langattomien lähettimien säteilyn vaimentaminen on toteutettavissa, kunhan kenttävoimakkuudet ovat kohtuuden rajoissa.

 

Itse maastollakin on vaimenemisen kannalta merkitystä. Mikäli olet päättänyt rakentaa omakotitalon, valitse perheellesi tontti mieluummin matalalta puuston ja kallioiden keskeltä kuin korkealta, aukealta mäeltä, jonne kännykkämastojen mikroaallot pääsevät esteettä läpi.


Mittaus on välttämätön toimenpide

 

Paljain silmin voit havaita esimerkiksi suurjännitelinjat ja muuntamot. Mittaus on kuitenkin ainoa luotettava toimenpide ja kannattaa aina suorittaa ennen tontin tai asunnon hankkimista. Se on asumisen kokonaiskustannuksiin nähden pieni panostus, mutta sillä on päätöksenteon kannalta suuri merkitys.

paras rf mittari tukiaseman ja 5G säteilyn mittaamiseen

Safe and Sound-mittari

Omakotitalo, rivitalo tai paritalo ovat kerrostaloasumista suositeltavampia asumismuotoja, koska naapureita on vähemmän ja täten myös langattomien teknologioiden tuottamaa säteilyä. Langattomien lähettimien ja laitteiden kentät läpäisevät vaivatta seinärakenteet. Kerrostalojen

ylimmissä kerroksissa, jotka useimmiten ovat samalla tasolla antennien kanssa, voi esiintyä kohtalaisen korkeita säteilytasoja. Jotkut alimpien kerroksien asunnot saattavat olla enemmän katveessa, mutta luonnollisesti naapureiden langattomat verkot,

kännykät, tabletit, WLAN, mokkulat jne. nostavat tasoja. Joillakin naapureilla saattaa olla tapana pitää jatkuvasti päällä langatonta WLAN-reititintä, mikä on sekä säteilyn että nergiankulutuksenkin kannalta huono asia.

Kodin seinien sisäpuolella matalataajuiset sähkö- ja magneettikentät sekä sähköverkon häiriösignaalit on hyvä mitata. Mittaukset suoritetaan eri puolilla tilaa, myös lähellä lattiaa alapuolella olevien sähkökaapelointien tai mahdollisten kaukolämpöputkien tuottamien matalataajuisten kenttien selvittämiseksi. Lisäksi on syytä huomioida niin sanottu likainen sähkö, jota tuottavat esimerkiksi himmentimet, loisteputket, etäluettavat mittarit ja erilaiset virtalähteet. Loisteputkien tilalle suosittelen hehkulamppuja. Niitä voi edelleen ostaa vasaralamppujen nimellä. Himmentimen voi korvata tavallisella kytkimellä.

 

Uutta asuntoa etsivä voi hankkia monipuolisen yleismittarin, jolla selviää sekä langattomat verkot että sähkö- ja magneettikentät.

 

Materiaalit suojaksi

 

Saksassa Bundeswehrin yliopistossa tehtiin 2000-luvun alussa tutkimus (Dietrich-Moldan) ulkoseinämateriaalien ja kodin

suojauksessa käytettävien tuotteiden läpäisevyydestä. Lekaharkko, betoni, savi, täystiili, lehtikuusi ja mäntyhirsi tiiviinä puuna antavat kohtalaisen suojan ulkoseinämateraaleina langatonta säteilyä vastaan. Betoni vaimentaa jossain määrin matalia taajuuksia eli lähinnä sähkökenttää. Nykyisten matalaenergiatalojen ulkoseinissä käytetty teräsbetoni vaimentaa langattomia verkkoja todella hyvin. Materiaaleista kipsilevy ja ikkunalasi puolestaan läpäisevät helposti

sähkömagneettisia kenttiä.

 

Perinteiset puutalot tarjoavat varsin vähän suojaa kännykkämastojen ja naapureiden langattomia verkkoja vastaan. On muistettava, että Bundeswehrin tutkimuksen aikoina ei ollut 4G:n kaltaista tekniikkaa, joka läpäisee tehokkaasti tutkimuksessa hyväksi havaittuja suojamateriaaleja. Silloin ei ollut tietoa 5G-verkosta.


5G:n aallonpituus on sen verran lyhyt ja heikommin rakenteita läpäisevä, että nykyiset suojamateriaalit toimivat hyvin. Arvoitukseksi tosin jää voimakkaampien, teräväkeilaisten 5G-verkon ulkoantennien tuottama säteily.

 

Mikäli kotisi lähelle tulee matkapuhelinmasto, tai naapuri hankkii langattoman laajakaistan, on niiden tuottamaa säteilyä mahdollista vaimentaa erikoistapeteilla, verkoilla, maaleilla tai kankailla ja kalvoilla. Mitä tiiviimpi suojaus, sitä parempi lopputulos. Joskus väljäkin suojaus, joka suunnitellaan tarkasti mittaustulosten perusteella tietyltä suunnalta tulevaa säteilyä vaimentamaan, on riittävä. Esimerkiksi voisi mainita ikkunaseinän suojauksen silloin, kun matkapuhelinantenni on vastapäätä huoneistoa.

Suojatapetti sähkömagneettisille kentille kuten 5G mikroaaltosäteilylle

Suojatapetti

Kattomateriaaleista peltikatto on esimerkiksi tiilikattoa suositeltavampi vaimentaja. Mikäli olet valinnut tiilikaton, sen alapuolelle voi asentaa esimerkiksi hiilikuitu- tai teräsverkkoa. Verkkoa voi asentaa ulkoseinämateriaalin kuten laudoituksen alle. Säteilyltä suojaava maali sopii puutalon ulkoseinään suojaamaan kännyköiden tukiasemien säteilyltä. Ikkunoiden läpäisevyydestä oli aiemmin puhetta: lasi läpäisee säteilyä valitettavan hyvin. Tavallisen lasin tilalle voi asennuttaa selektiivilasin tai erillisen kalvon ikkunalasin pinnalle. Ikkunakarmit tulee olla puun sijasta metallia tai

puiset olisi hyvä maalata suojaavalla maalilla.

Verhon asentaminen säteilysuojakankaasta ikkunaan on helpoin tapa ikkunan suojaamiseksi. Vetämällä verho ikkunan eteen

siten, että karmitkin peittyvät, parantaa suojausta. On olemassa kankaita, jotka maadoitetaan, mutta yleensä verhoina käytettäviä kankaita ei maadoiteta.

 

Pyhitä makuuhuone unelle

Unihäiriöt ovat yleistyvä kansantauti Suomessa. Moni on esimerkiksi tolkuttoman väsynyt aamuisin, vaikka unta olisi

kertynyt useita tunteja. Veikkaan, että joidenkin kohdalla ongelma katoaisi hyvin yksinkertaisella toimenpiteellä: sulkemalla makuuhuoneessa toimintavalmiudessa oleva langaton modeemi tai älylaite. Näiden laitteiden

sähkömagneettisilla aalloilla on vaikutusta uneen, joka itsessään on sähkömagneettisesti säädeltyä. Makuuhuone on pyhitettävä unelle ja sieltä on hyvä siirtää pois kaikki elektroniset laitteet.

On tärkeätä suojautua naapureiden langattomilta verkoilta. Mikäli naapurin Wlan-antenni on seinän lähellä, voit eristää rakenteen radiotaajuiselta säteilyltä suojaavalla maalilla, tapetilla tai verkolla.

Jotkut ovat asentaneet kattoon kiskot ja laittaneet säteilyltä suojaavan kankaan seinää vasten kiskoille. Suojakankaasta voi teettää vuodesuojan sängyn ympärille, prinsessavuoteen, joka vaimentaa ympärillä olevat radiotaajuudet tehokkaasti.

5G säteilysuoja nukkumiseen ja sänkyyn

Vuodesuoja


On tärkeätä vielä selvittää, ettei makuuhuoneen välittömässä läheisyydessä ole sähköpääkeskusta, koska sen

tuottamilta magneettikentiltä on hankala suojautua. Lisäksi sähköpääkeskuksessa saattaa olla etäluettava sähkömittari, josta on koitunut monille terveysongelmia. Mittareita on eri tekniikoilla toimivia ja niiden muodostamia

häiriöitä voi ainakin osin vaimentaa verkkosuodattimien, tai muiden teknisten ratkaisujen ja materiaalien avulla.

Käytännön vinkkejä netin, puhelimen ja

tietokoneen käyttöön

Valitse kiinteä internetyhteys langattoman sijaan. Tiedustele taloyhtiön tai naapureiden halukkuutta hankkia valokuitu, mikäli sellaista ei vielä ole. Valokuidun, tai muun kaapeliyhteyden varaan voit hankkia kiinteän nettipuhelimen, joka vastaa perinteistä lankapuhelinta. Valokuitu ei tarvitse langatonta modeemia toimiakseen, vaikka niitä innokkaasti kaupataan.

 

Mikäli kiinteää internetyhteyttä ei ole, älä ota kotiisi asuintiloihin langattomia antenneja tai reitittimiä. Voit viedä

langattoman reitittimen vaikkapa 10 metriä pitkällä kaapelilla etäälle työpisteestäsi.

 

Älä koskaan vie lastenhuoneeseen tai makuuhuoneeseen langattomia lähettimiä kuten esimerkiksi WLAN-modeemia,

langatonta DECT-puhelinta tai langatonta itkuhälytintä.

 

Mikäli hankit tietokoneen toimivaksi kiinteässä verkossa, kytke koneesta ja sen oheislaitteista (hiiri, näppäimistö

ja tulostin) pois kaikki langattomat verkkoyhteydet. Hanki modeemi, josta saa langattoman ominaisuuden pois päältä kytkettyä.

Mikäli hankit läppärin, valitse sellainen, jossa on SSD-kiintolevy. Tämä ei tuota magneettikenttää yhtä paljon kuin tavallinen kiintolevy ja samalla se nopeuttaa koneen toimintaa. Mikäli läppärissä ei ole SSD-kiintolevyä, sen voi vaihtaa laitteeseen myöhemmin.

 

Hanki erillinen johdollinen hiiri ja näppäimistö. Näin saat etäisyyttä läppäriin. Tietokoneen ja läppärin eteen voi

hankkia näytönsuojan sähkömagneettisia kenttiä vaimentavasta materiaalista.

 

Tablettia voi käyttää langallisena kytkemällä sen erillisellä adapterilla ja ethernet-liitännällä kiinteään verkkoon. Sovittimia myy esimerkiksi Verkkokauppa.com.

 

Mikäli käytät kännykkää, peruspuhelin säteilee älypuhelinta vähemmän. Jos olet hankkinut älypuhelimen, voit kytkeä siitä pois mobiilidatan, WLAN-toiminnon, GPS- ja Bluetooth-ominaisuudet, jolloin se toimii ikään kuin peruspuhelin.

Älä puhu heikossa kentässä kuten junassa, autossa,

metrossa taikka hississä. Käytä aina handsfree-laitetta tai puhelimen kaiutinominaisuutta. Suosi tekstiviestejä. Suosi lentotilaa. Älä pidä puhelinta kehon lähellä housun taskussa, rintaliiveissä tai kaulalla roikkumassa. Eihän kukaan enää nuku kännykkä tyynyn alla?

Bluetooth mikroaallot ovat vaarallisia

Smart-safe-handsfree


Palveluita

Tuotteet verkkokaupasta

Osta laadukaat ja valikoidut suojatuotteet suoraan verkkokaupasta.

Mittarit ja mittauspalvelut

Hanki mikroaaltojen mittausta varten oma mittari tai varaa mittauspalvelu kotiisi.

Konsultointi ja verkosto

Kysy neuvoa suojatumiseen ja lisätietoja esim. sähköyliherkkyydestä.

Uudenmaantie 30, 04410 Järvenpää kartta sijainti

© Erja Tamminen Ay, 2002-2021. Y-tunnus: 1790238-5