Julkaistu

Langattoman teknologian vaikutukset lasten terveyteen


Langattoman teknologian vaikutukset lasten terveyteen

Media uutisoi näyttävästi syöpäsairaiden lasten tablettien varastamisesta HUS:n lasten syöpäosastolta. Lapset käyttävät tabletteja virikeleluina. Itse asiassa, lasten tulisi rajoittaa langattoman teknologian käyttöä terveysvaikutusten vuoksi. Toivon, että tutustuisitte alla oleviin linkkeihin, joissa asiantuntijat (tutkijat ja lääkärit) luennoivat aihepiiristä tai ottavat siihen kantaa.


Tiedetään, että lapset ovat monessa suhteessa herkempiä erilaisille ympäristövaikutuksille kuin aikuiset. Esimerkkeinä mainittakoon lääkeaineet, UV-säteily, kemikaalit ja ionisoiva säteily.

Ionisoimaton radiotaajuinen säteily on uusi riskitekijä, jonka mm. Maailman terveysjärjestö WHO huomioi riskiluokituksessaan syövän osalta vuonna 2017. Ionisoimatonta säteilyä ovat sekä älylaitteiden tuottama radiotaajuinen säteily että matalataajuiset sähkö- ja magneettikentät.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/

Langattomien verkkojen osalta yhteneväisiä, kansainvälisiä suosituksia ei WHO:n taholta ole odotettavissa, koska matkapuhelinteollisuudella on suuri vaikutusvalta WHO:ssa:

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/who-kritiseras-for-industriinfiltration-och-javiga-experter/

Vuonna 2011 WHO:n syöväntutkimuslaitos IARC (International Agency for Research on Cancer) luokitteli Ranskan Lyonissa radiotaajuiset verkot mahdollisesti karsinogeeniseksi ihmiselle. Monografia toteutui, koska asiantuntijaryhmä oli laajapohjainen ja koostui biologisten vaikutusten asiantuntijoista.

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/

Kyseisen ajankohdan jälkeen on julkaistu uutta tutkimustietoa ja moni tiedemies tiukentaisi luokitusta todennäköisesti karsinogeeninen kategoriaan. Professori Lennart Hardellin esitys Reykjavikin seminaarissa. Lasten riski on suurempi kuin aikuisten:

https://www.youtube.com/watch?v=orz6FFNvnT4

Aiemmin Professori Hardell piti puolen tunnin luennon matkapuhelimen pitkäaikaiskäytön riskeistä aivosyöpiin:

http://videos.rsm.ac.uk/video/using-the-bradford-hill-viewpoints-to-evaluate-the-evidence-on-rf-radiations-from-mobile-phones-to-head-tumours

Samassa Reykjavikin seminaarissa Säteilyturvakeskuksessa lähes 20 vuotta toiminut matkapuhelinsäteilyn biologisten vaikutusten asiantuntija FT Dariusz Leszczynski luennoi älylaitteiden säteilystä ja lasten herkkyydestä:

https://www.youtube.com/watch?v=fQS1n7C4x8k

Luentoja aiheesta aiemmin Jerusalemin seminaarissa:

http://ehtrust.org/science/key-scientific-lectures/2017-expert-forum-wireless-radiation-human-health/

Langaton teknologia on levinnyt laajalti lastenkin käyttöön ilman, että sen terveysvaikutuksia olisi ennalta tutkittu. Tästä syystä Euroopan neuvosto suosittaa 2011 käytettäväksi kiinteätä kaapeliteknologiaa ja noudattamaan varovaisuutta:

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=13137

Vastaava Euroopan ympäristöviraston kannanotto 2009:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//EN

Langattomat verkot on otettu laajamittaisesti käyttöön jopa sairaaloissa. Tableteissa on langaton Wlan-ominaisuus, joka altistaa lapsia. Amerikkalainen matkapuhelinalan tutkija Joel Moskowitz julkaisi äskettäin blogissaan koosteen kyseisen teknologian vaikutuksista 2017.

http://www.saferemr.com/2015/09/recent-research-on-wifi-effects.html

Tärkeitä kannanottoja

Yli 200 tutkimusta ja kuusi tutkimuskatsausta osoittavat, että langaton teknologialla on haitallisia vaikutuksia alle nykyisten raja-arvojen, joissa huomioidaan ainoastaan säteilyn lämpövaikutusominaisuus 2017:

http://c4st.org/200-scientific-studies-reporting-potential-harm-non-thermal-levels/

Japanin lastenlääkäreiden yhdistys on kehottanut noudattamaan varovaisuutta 2017:

http://mainichi.jp/english/articles/20170216/p2a/00m/0na/004000c

Kypros rajoittaa langattoman teknologian käyttöä kouluissa 2017:

http://www.sbwire.com/press-releases/cyprus-removes-wi-fi-from-kindergartens-and-halts-wireless-deployment-into-public-elementary-schools-778002.htm#.WL3konrDAaI.twitter

Marylandin osavaltiossa USA:ssa kehotetaan kouluja siirtymään kiinteään teknologiaan langattoman sijaan:

http://www.sbwire.com/press-releases/first-state-in-the-nation-maryland-state-advisory-council-recommends-reducing-school-wifi-775854.htm

Reykjavikin vetoomus lasten terveyden huomioimisesta:

http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/03/Reykjavik-appellen-170224-svenska.pdf

Yli 200 tutkijaa vetosi maiden hallituksiin ja YK:n pääsihteeriin vuonna 2015, jotta ionisoimattoman säteilyn raja-arvoja tiukennettaisiin ja herkkiä ryhmiä kuten lapsia suojeltaisiin. Tutkijat vaativat varovaisuusperiaatteen noudattamista:

https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

Kanadan lääkärit vaativat varovaisuusperiaatteen noudattamista 2014.

https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

Kanadalaiset tutkijat vaativat lainsäädännön tiukentamista yms 2014.

http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/Scientist-Declaration-Canadas-SC6-2014.1.pdf

Itävallan lääkäriliitto vaatii lainsäädännön tiukentamista ja biologisten vaikutusten huomioimista vuonna 2012:

http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Austrian-EMF-Guidelines-2012.pdf

Venäläisten tutkijoiden ja viranomaisten kooste aiheesta sähkömagneettiset kentät ja lasten terveys vuodelta 2011:

http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Russia_20110514-rncnirp_resolution.pdf

Freiburgin lääkäreiden vetoomus vuodelta 2002:

http://www.laleva.cc/environment/freiburger_appeal.html

Julkaisu langattoman teknologian vaikutuksista lasten terveyteen. Manfred Spitzer, 2014

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211949314000350

Hyvä kalvosarja, jossa tietoa säteilyn riskeistä, kannanottoja yms. tutkija Joel Moskowitz, 2017

https://drive.google.com/file/d/0B14R6QNkmaXuZDNfaUc2cmRlVk0/view

Matkapuhelin säteilee todellisuudessa huomattavasti enemmän kuin uskotaan ja ylittää raja-arvot 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=Wm69ik_Qdb8

Artikkelissa perustellaan syitä, miksi langattoman teknologian lainsäädäntöä pitäisi tiukentaa:

https://www.gabriel-technology.de/forschung/emi-potenzial/three-davids-one-goliath/

Pitkän viiveen jälkeen Kaliforniassa julkaistiin kuluttajille suunnatut ohjeet teknologian turvallisemmista käyttötavoista 2017:

http://www.sfchronicle.com/opinion/editorials/article/Long-overdue-release-of-information-about-cell-10976121.php

Kirjassamme Sähköä ilmassa luvuissa 3 – 6 käsitellään langattomien verkkojen terveysvaikutuksia 2015.

https://sahkoailmassa.fi/images/stories/Sahkoa_ilmassa.pdf

Erja Tamminen

tietokirjailija

Järvenpää


Asuinparatiisina sähkösuojattu koti
Saksassa syntyi jo 60-luvulla koulukunta nimeltä Rakennusbiologia, jonka perustajan Dr. Anton Schneiderin oppien kulmakivi on sähkömagneettisten kenttien minimoiminen rakentamisessa.
Luonnon sähkömagnetismi ja uusi teknologia
Ihminen on sen sijaan luonut ympärilleen keinotekoisen sähkömagneettisen ympäristön, joka haavoittaa luonnon heikkojen kenttien informaation varassa toimivia lajeja; lintuja ja mehiläisiä.
Kännykkätiede – pelissä rahat ja henki
“Altistaako runsas matkapuhelimenkäyttö kasvainriskille” on kysymys, joka edelleen odottaa lopullista vastausta.