Julkaistu

Säteilyltä suojautuminen


Säteilyltä suojautuminen

Arvostettu ihmisoikeusjärjestö Euroopan neuvosto on kehottanut jäsenvaltioita perustamaan sähkömagneettiselta säteilyltä suojattuja alueita.


Raja-arvot

Suomessakin voimassa oleva ICNIRP-suositus esimerkiksi 3G ja 4G-taajuuksilla on 10 000 000 mikrowattia/m2 ja vastaava Baubiologien suositus on 0,1 mikrowattia/m2. (Luonnon omat radiotaajuisen säteilyn tasot ovat 0,000001 mikrowattia/m2 eli miljardisosa ICNIRP-raja-arvoista.)

Saksassa on monia lääkäreiden antamia suosituksia, joista mainittakoon Bambergin lääkäreiden tutkimukseen perustuva suositus, joka on 0,1 mikrowattia/m2.

BioInitiative Working Group -suositus (2007) on 100 mikrowattia/m2 sisätiloissa ja ulkona 1000 mikrowattia/m2. Nyt arvoja on tiukennettu (2012) tasolle 3 mikrowattia/m2.

Monissa maissa Suomea tiukemmat raja-arvot: Kiina, Venäjä, Sveitsi, osin Belgia, monet Ranskan kaupungit, Italia, Intia.

Suomessa STM:n asetuksen (294/2002) mukaan väestön altistuksen suositusarvot käyttötaajuiselle (50 Hz) sähkökentälle on 5 kV/m ja magneettikentälle 100 μT, kun altistuminen kestää merkittävän ajan. Kun altistus ei kestä merkittävää aikaa, arvot ovat 15 kV/m ja 500 μT.

Säteilylaki (27.3.1991/592) velvoittaa:

 • toiminnasta saatava hyöty on haittaa suurempi
 • toiminta on siten järjestetty, että siitä aiheutuva terveydelle haitallinen säteilyaltistus pidetään mahdollisimman pienenä
 • yksilön säteilyaltistus ei ylitä asetuksella vahvistettavia enimmäisarvoja.

Suomessa raja-arvoissa huomioidaan kapea-alaisesti vain sähkömagneettisen säteilyn lämpövaikutusominaisuus, mutta ei biologisia vaikutuksia, mitä useat tiedemiehet kritisoivat epätieteellisenä menettelynä.

Laitteiden EMC-suojaus on tiukempi kuin ihmisiä koskeva standardi. Laitteet eivät saa aiheuttaa häiriöitä sähköverkkoon tiettyä rajaa enempää, laitteella on riittävä ulkopuolelta tulevien häiriöiden sietokyky, laitteen toiminnan synnyttämä sähkömagneettinen häiriö ei ylitä tasoa, joka estäisi radio-, tele ja muiden laitteiden toiminnan tarkoitetulla tavalla.

Vähänsäteileviä alueita

Arvostettu ihmisoikeusjärjestö Euroopan neuvosto on kehottanut jäsenvaltioita perustamaan sähkömagneettiselta säteilyltä suojattuja alueita.

Ruotsissa on monissa kunnissa meneillään vähänsäteileviin alueisiin pyrkiviä hankkeita. http://elkanslig.se/start/?page_id=90

Myös Italiassa on perustettu säteilyvapaa alue Parco del Carnèn luonnonpuistoon lähelle Brisighellan kylpyläkaupunkia Ravennan provinssissa. Alue käsittää noin 10 hehtaaria metsää ja peltoa. Siellä ei saa käyttää kännykkää eikä muita langattomia laitteita. Säteilyvapaalla alueella sijaitsee myös Eremo del Lupon Bed & Breakfast -paikka, josta italialaiset sähköherkkien yhdistykseen kuuluvat saavat edullisesti majoitusta. Paikassa on mahdollista käyttää nettiä ADSL-kaapelin välityksellä (http://bit.ly/Zzj5oG).

Yhdysvalloissa on Green Bank -niminen radiohiljaisuusalue, jossa kännyköiden ja muun langattoman teknologian käyttö on kielletty. Vaikka alue alunperin on perustettu herkkien radioteleskooppien toiminnan suojaamiseksi radiotaajuiselta säteilyltä, alueelle on muuttanut myös sähköherkkiä ihmisiä perheineen.

Espanjassa on Olveran kaupunki, jossa ei ole mikroaaltosäteilyä.

Suomessa vastaavia alueita ei toistaiseksi ole tarjolla ja langattomia verkkoja laajennettaessa sähköherkkien tilanne vaikeutuu jatkuvasti.

Tiedämme vasta vähän uuden teknologian vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Viranomaiset ja lääkärijärjestöt monissa maissa korostavat varovaisuusperiaatetta.

Kannanottoja sähkömagneettisten kenttien riskeistä

Sähkömagneettisten kenttien terveys- ja ympäristövaikutuksista järjestettiin äskettäin seminaari Italian Potenza Picenassa. Asiantuntijat hyväksyivät kaksi päätöslauselmaa, joissa todettiin muun muassa:

Pulssimaiset signaalit saavat aikaan merkittäviä muutoksia DNA:n säätelyssä

Tieteellinen näyttö osoittaa, että matalatehoisellakin säteilyaltistuksella voi olla biologisia-/terveysvaikutuksia.

Altistuksen pitkäaikaisuus voi tehdä elävät organismit alttiimmiksi sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksille.

Sähkömagneettisella säteilyllä on olemassa ei-termisiä, lämpövaikutuksesta riippumattomia vaikutuksia elävään organismiin.

Epidemiologiset tutkimukset yhdistävät pulssimaisen radiotaajuisen säteilyn merkittäviin terveysriskeihin.

Tieteellisen kirjallisuuden perusteella sähkömagneettisiin kenttiin tulisi kansainvälisesti soveltaa varovaisuusperiaatetta.

Maailman terveysjärjestö WHO:n alainen syöväntutkimuslaitos IARC on julkaissut perustelut vuoden 2011 monografialleen, jossa radiotaajuiset verkot 30 Khz-300 GHz luokiteltiin “mahdollisesti karsinogeeniseksi ihmiselle”. Tässä 2013 vuoden julkaisussa on mukana uusiakin tutkimuksia, jotka vahvistavat luokitusta. Kyseisillä taajuusalueilla toimivat monet kuluttajien käytössä olevat laitteet kuten Wlan, kännykät, itkuhälytin, mikroaaltouuni jne.

Ranskassa valtioneuvosto on hyväksynyt toimenpiteet, joilla vähennetään väestön altistumista asuinalueilla matalataajuisille sähkömagneettisille kentille, joita voimajohdot synnyttävät. Valtioneuvosto pitää uskottavana, että nämä matalataajuiset sähkömagneettiset kentät lisäävät lapsuuden leukemian riskiä, vaikka tieteellinen näyttö ei olekaan aivan varmaa.

Kansalaisia on päätetty informoida riskeistä ja voimalinjat pyritään vetämään sellaisia reittejä, joilla ei ole paljon asuntoja. Erityisesti pyritään suojelemaan herkkiä kohteita, kuten päiväkoteja ja kouluja. Alle 100 metrin päässä voimajohdosta olevat asunnot on päätetty lunastaa. Maailman terveysjärjestö WHO on aiemmin 2002 luokitellut pientaajuiset magneettikentät (yli 0,4 µT) syöpävaaralliseksi lapsille.

Euroopan ympäristövirasto EEA:n kannanotto tammikuulta 2013 uuden teknologian sisältämistä riskeistä ja varovaisuusperiaatteen noudattamisen tarpeesta: http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/the-cost-of-ignoring-thefb_action_ids=589274424421065&fb_action_types=og

BioInitiative Working Group julkaisi vuonna 2012 raportin, jossa viitataan yli 1700:en uuteen tutkimukseen sähkömagneettisten kenttien riskeistä. Raportin mukaan vaaravyöhykkeessä ovat erityisesti lapset ja raskaana olevat naiset. Raportissa mainitaan muun muassa 98 tutkimusta sähkömagneettisten kenttien vaikutuksesta aivoihin. Matkapuhelinmastoilla on todettuja vaikutuksia sekä ihmisen terveyteen että eläimiin ja kasveihin.

American Academy of Environmental Medicine suosittelee kiinteää kaapelitekniikkaa.

Viranomaiset Belgiassa, Ranskassa ja Turkissa kieltävät lapsiin kohdistuvan kännykkämainonnan. Israel, Ranska, Sveitsi ja Saksa ovat painottaneet kaapeloidun teknologian etuja varovaisuusperiaatteen näkökulmasta.

Oikeuslaitokset ovat heräämässä riskeihin. Israelissa operaattori joutui maaliskuussa 2013 korvaamaan 80 000 euroa asiakkaalle nopeasti edenneestä aivokasvaimesta. Italian Korkein Oikeus vahvisti 2012 matkapuhelimesta syövän saaneen Marcolinin altistuksen työperäiseksi: Marcolini oli käyttänyt kännykkää yli 15 000 tuntia ennen sairastumistaan. Italian tuomio avaa väylän oikeustoimille ennakkotapauksena.

Asuinympäristö

Koteja on perinteisesti suojattu esimerkiksi melulta ja sään vaihteluilta – kylmältä ja kuumalta. Miksi emme suojaisi niitä myös sähkömagneettisilta kentiltä? Pienillä tärkeillä valinnoilla voimme vaimentaa sekä kodin ulkopuolelta tulevia sähkömagneettisia aaltoja että kodin laitteiden tuottamaa säteilyä. Koteja, kouluja tai päiväkoteja ei pitäisi rakentaa muuntamoiden, suurjännitelinjojen, tutkien, voimakkaiden radio- tai TV-linkkien läheisyyteen. Nykyisin on myrskytuhojen yhteydessä keskusteltu paljon suurjännitelinjojen kaapeloinnista. Terveysnäkökohtien valossa etenkin lapsiperheet hyötyisivät tästä.

Mitä tulee tontin maastovalintoihin, vähemmän sähkömagneettista säteilyä löytyy matalalta puuston ja kallioiden keskeltä kuin korkealta, aukealta mäeltä, johon teleliikenteen aallot pääsevät esteettä vaikuttamaan. Tontilla olisi oltava riittävästi kokoa, ainakin 50 metrin etäisyys lähinaapureihin on suotava.

Sama pätee kerrostaloissa. Tilava asunto tarjoaa etäisyyttä naapureihin enemmän kuin pieni yksiö. Ylimmissä kerroksissa, jotka useimmiten ovat samalla tasolla tukiasemalinkkien kanssa, on mitattu korkeita säteilytasoja. Jotkut alimpien kerroksien asunnot ovat enemmän katveessa, mutta luonnollisesti naapureiden teknologiavalinnat, erityisesti langattomat verkot, kännykät, tabletit, Wlan, mokkula jne. vaikuttavat myös oman kodin kenttävoimakkuuksiin ainakin silloin kun ne ovat toimintavalmiudessa. Langaton teknologia, kuten toisaalta myös sähköjärjestelmän magneettikentät, läpäisevät rakenteet tehokkaasti.

Rivitalo ja sen päätyhuoneisto ovat parempia kuin kerrostalo, koska naapureita on vähemmän. Päätyasunnon välittömässä läheisyydessä ei kuitenkaan saa olla sähköpääkeskusta eikä TV-antennia katolla. Etäluettavan mittarin keskitinantennin sijaintiin on kiinnitettävä huomiota. Nämä usein ympärisäteilevät antennit on sijoitettava niin kauas asunnosta kuin mahdollista.

Kun olet hankkimassa uutta kotia tai suunnittelet rakentamista, kannattaa selvittää operaattoreilta lähimpien matkapuhelinmastojen sijainti ja mitä järjestelmiä (3G, 4G) on käytössä ja mitä on tulossa ja millä aikataululla.

Mittaus lähtökohtana

Talonrakennusta tai ylipäätään asunnonhankintaa suunniteltaessa kannattaa mittauttaa kodin tai tontin sähkömagneettiset kentät. Vain luotettavilla mittalaitteilla saa selville sähkö- ja magneettikenttätasot sekä radiotaajuiset kentät. (Kotia hankittaessa luonnollisesti myös radon kannattaa tutkia.)

Matalia taajuuksia muodostavat kodin sähköjärjestelmä laitteineen: kodinkoneet, valaisimet ja muu elektroniikka. Korkeita taajuuksia taas radio- ja TV-mastot, kännykkämastot, langaton laajakaista (Wlan, mokkula), DECT-puhelin, mikroaaltouuni, itkuhälytin, kännykkä.

Materiaalit suojaksi

Saksassa Bundeswehrin yliopistossa tehtiin tutkimus materiaalien läpäisevyydestä sähkömagneettisille kentille. Tutkimus kattaa sekä ulkoseinämateriaalit että suojauksessa käytetyt tarvikkeet (Dietrich-Moldan). Lekaharkko, betoni, savi, täystiili, lehtikuusi, mäntyhirsi (=tiivis puu) antavat jo paremman suojan esimerkiksi ulkopuolisia radiotaajuuksia vastaan. Betoni vaimentaa jossain määrin myös matalia taajuuksia (sähkökenttä).

Perinteiset puutalot ovat hyvin läpäiseviä. Materiaaleista myös kipsilevy ja ikkunalasi ovat haavoittuvaisia sähkömagneettisille kentille.

Mikäli kotisi lähelle ilmestyy matkapuhelinmasto tai naapuri hankkii langattoman laajakaistan, on niiden tuottamaa säteilyä mahdollista vaimentaa tarkoitukseen soveltuvilla maaleilla, verkoilla, tapeteilla tai kankailla ja kalvoilla. Mitä tiiviimpi suojaus, sitä parempi lopputulos kenttävoimakkuuksia ajatellen. Joskus väljä suojaus, joka suunnitellaan tarkasti mittaustulosten perusteella suojaamaan tietyltä suunnalta tulevaa säteilyä, on toimiva.

Useimmat materiaaleista vaativat maadoittamista ja maadoituksen toimivuus on hyvä selvittää.

Ikkunakarmit tulee olla puun sijasta metallia tai maalattu sähkömagneettisesti suojaavalla maalilla.

Verhon asentaminen säteilysuojakankaasta on toisaalta helpoin vaihto. Vetämällä verho ikkunan eteen rajapinta eli karmitkin peittyvät tehokkaasti.

Ovet voi myös maalata, tai laittaa suojaverhon, joka menee reippaasti karmien yli.

Peltikatto on hyvä vaimentaja. Mikäli olet valinnut tiilikaton, sen alapuolelle voi asentaa esimerkiksi lasikuituverkkoa, joka antaa kohtalaisen suojan. Verkkoa voi asentaa myös ulkoseinämateriaalin kuten laudoituksen alle. Maali käy puutalon ulkoseinään suojaamaan kännyköiden tukiasemien säteilyltä. Grafiittipohjainen maali on väriltään mustaa ja edellyttää maalaamiista peittävällä pintamaalilla. Suojamateriaalien vaimennuskyky vaihtelee 20 dbm -100 dbm.

Turvaa uni

Erityisesti unenaikaisen altistuksen välttämiseksi voi rakentaa vuoteen ympärille baldakiinin eli vuodesuojan säteilyltä suojaavasta erityisvalmisteisesta kankaasta. Kangas sisältää hopeoituja kuparilankoja, jotka vaimentavat säteilyä. Kangas vaimentaa radiotaajuudet noin kahdenteenkymmenenteen, tai kymmenenteen osaan lähtötasosta. Kangasta voi siis käyttää myös ikkunaverhoina tai siitä voi tehdä vaatteita.

Panosta sähköjärjestelmään ja suunnitteluun

Jo sähkösuunnittelussa on hyvä huomioida, ettei lastenhuonetta tai makuuhuoneita sijoiteta lähelle talon sähköpääkeskusta eikä sähkötaulua makuuhuoneen välittömään läheisyyteen. Tällaisia ratkaisuja esiintyy vielä paljon. Päätaulun voi viedä vaikka autokatoksen viereen etäämmälle asuintiloista ja sivutaulun sisätiloihin.

Sähköpääkeskuksen sijainti on tärkeä sikälikin, että sähköyhtiöt asentavat parhaillaan etäluettavia sähkömittareita, joista osa toimii langattomasti. Asetuksen mukaan mittarit asennetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Mittari olisi suotavaa sijoittaa kodin ulkopuolelle. Mikäli sähkömittarivalintoihin voi vaikuttaa, kaapeloitu vaihtoehto olisi ainakin radioteniikkaa (444 Mhz:n taajuudella toimivaa) suositeltavampi. Kaapeloitua PLC-tekniikkaa (Power Line Communication) ajatellen sähköverkon suojaus ja mittarin yhteyteen asennettu häiriösuodatin voivat olla tarpeen, sillä mittari kommunikoi sähköverkon kanssa (noin 60-80 kHz) aiheuttaen häiriöitä verkkoon.

Kodin sähköjärjestelmän ja suunnittelun avulla voidaan luoda häiriötön ja puhdas sähköjärjestelmä. Sähköjärjestelmän puhtautta voidaankin mitata sekä sähköisten että kemiallisten kriteerien avulla. Putkitus- ja rasiajärjestelmä ProtecSystems on asennettu Ruotsissa moniin koteihin, kouluihin ja sairaaloissa käytetään tätä järjestelmää, joka vähentää merkittävästi sähkökenttien muodostumista. Putkituksessa on käytetty eristävää, sähköä johtavaa muovia. Se ei myöskään sisällä kemiallisesti haitallisia päästöjä. Tämä on paloturvallisuuttakin ajatellen tärkeätä, jotta tulipalon syttyessä huoneilmaan ei vapautuisi haitallisia halogeeneja. Järjestelmä vaatii ensiluokkaista maadoitusta, joka kruunaa suojauksen.

ProtecSystems on mainio tapa suojata myös kodin herkkiä elektronisia laitteita. Suojaputkitus vaimentaa kenttävoimakkuuksia ja laitehäiriöitä.

Magneettikentät (joiden suojaaminen on sähkökenttiä vaativampaa) eliminoituvat, kun suojaputkituksessa olevat sähkön syöttö- ja paluujohdin asennetaan kulkemaan kierteisesti. Näin kentät kumoavat toisensa.

Kiinteistöjen sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmien putkistot ovat laajamittaisesti tulossa peruskorjausikään kaikkialla Suomessa. Putkiremonteissa olisi huomioitava erityisesti se, että maadoitus ei saa päästä samalla heikkenemään. Magneettikenttiä muodostavia sähköjärjestelmästä karkaavia harhavirtoja ei saa päästää syntymään hallitsemattomiin paikkoihin esimerkiksi siten, että aiemmin maadoitusreittinä käytetty järjestelmä vaihdetaan materiaaliltaan sähköä johtamattomaan. Myös vanha huono maadoitus ja johtava putkisto ovat harhavirtoja ja magneettikenttiä synnyttäviä.

Rele makuuhuoneeseen

Jotta lasten makuuhuoneen seinärakenteissa kulkevissa sähköjärjestelmissä ei olisi lainkaan jännitettä, olisi sähkötauluun hyvä hankkia rele vartioimaan unta, jottei sähköverkon häiriöt kuormita nukkujaa öiseen aikaan. Makuuhuoneen sähköverkosta katkeaa releen ansiosta vaihtovirtajännite heti kun viimeinenkin yölamppu on sammutettu. Mikäli haluat yöllä käydä vaikkapa jääkaapilla ja sytytät yölampun, jännite palaa hetkessä verkkoon. Laitteen toiminta perustuu siihen, että se syöttää sähköverkkoon vain pienen tasavirtajännitteen mahdollista sähkön tarvetta kontrolloidakseen.

Luonnollisesti kodeissa tulisi välttää laitteita, jotka tuottavat häiriöpiikkejä eli transientteja sähköverkkoon. Himmentimet, muuntajat ja loisteputket ovat kouluesimerkkejä näistä. Himmentimien tilalle on hyvä hankkia tavallinen katkaisija ja loisteputket voi vaihtaa turvallisempaan halogeenihehkulamppuun.

Lamput

Silmä vierastaa loisteputkilamppujen tai energiasäästölamppujen keinotekoista välkettä. Ihmisellä on luontainen valon tarve ja silmä on luotu sopeutumaan luonnon valon vaikutuksille. Hehkulamppujen valon luonne on lähellä auringon spektriä. Valitettavasti hehkulamppudirektiivi poisti nämä ”luontaiset” valonlähteet kauppojen hyllyiltä. Tilalle saa vuoden 2016 loppuun halogeenihehkulamppuja.

Valokuituvalaistus käy esimerkiksi saunatiloihin tai jos halutaan sisustuksellisia valoelementtejä.
LED-lamppukin soveltuu, silloin kun sen kannassa ei ole hakkurivirtalähdettä.

Lämmitys

Energiatehokkuusvaatimukset asettavat haasteita lämmitysmuodoille. Maalämpöpumppu saattaa olla toimiva vaihtoehto, energiatehokas ja ekologinen, mutta myös sähkömagneettisesti hyvä valinta. Etäälle talosta asennettu laite, joka on hyvin erillismaadoitettu, ei tuota häiriöitä verkkoon.

Vesikiertolämmitystä on suositeltu. Metalliset putket saattavat tuoda mukanaan magneettikenttiä. Metalliputken voi katkaista ja laittaa pienen pätkän muovia, jolloin harhavirran kulku estyy.

Omakotitalossa ja joissakin rivitaloissakin varaava takka säästää lämmityskuluja ja luo tunnelmaa.

Tietotekniikkavinkkejä:

 • Muistathan, että tietokoneen tulee aina olla maadoitetussa pistorasiassa.

 • Kiinteä laajakaistayhteys (ADSL) on suositeltava. Sellaiset uudiskohteet, joissa valokuitu toimii, voi päästä suoraan nettiin Ethernet-pistokkeen kautta. Tällaisia suosittelen kouluihinkin.

 • Suosittelen, että otat Wlan- ja muut langattomat verkot pois koneen asetuksista. Terveysongelmista mainittakoon vaikutukset lähimuistiin ja oppimiseen sekä sperman DNA:han, sekä sydämen rytmihäiriöt. Wlan käyttää perustaajuuden (2450 Mhz tai 5,8 GHz) lisäksi matalia taajuuksia ja laitetunnustaan (n. 10 Hz), jolla voi olla merkitystä erityisesti unelle, joka sekin on sähkömagneettisesti säädelty kuten monet muut ihmisen elimistön toiminnot.

 • Hanki modeemi, jossa ei ole langattomia yhteyksiä (tehdasasetuksina otettu pois).

 • Vie mokkula etäälle usb-kaapelilla (esimerkiksi ikkunan äärelle, tai muuhun sellaiseen paikkaan, josta se saa hyvän yhteyden langattomaan lähettimeen)

 • Vie pöytäkoneen keskusyksikkö mahdollisimman etäälle työpisteestä.

 • Käytä erillistä näppäimistöä ja hiirtä. Varmista, ettei niissä ole langattomia yhteyksiä.

 • Lataa läppärin akku ja käytä laitetta irti verkosta, ei kuitenkaan sylissä.

 • Voit hankkia suojattuja kaapeleita, jatkojohtoja ja kalvoa tietokoneen näyttöön.

 • Muista tuulettaa konetta tyhjäkäyttämällä hyvin ilmastoidussa tilassa ennen käyttöönottoa. Elektroniikan kemikaalit ovat karsinogeenisiä.

Vinkkejä puhelinratkaisuihin

 • Lankapuhelin on ykkönen (ei langaton DECT-puhelin tai pöytä-GSM-malli!)

 • Jos sinulla on valokuituyhteys, hanki lankapuhelin sitä kautta oikeanlaisen sovittimen avulla

 • Tietokoneella internetin kautta Voip tai Skype (kohtuudella)

Käytä kännykkää varoen:

 • Mikäli sinulla on älypuhelin, ota Wlan-toiminto asetuksista pois, jotta altistat itseäsi vähemmän. Joissakin puhelimissa on tukiasematoiminto, kytke se pois päältä. Joissakin puhelimissa voi myös valita vain 2G-verkkoa käyttävän tilan. 2G ainoana vaihtoehtona sopii joillekin herkille henkilöille.

 • Pidä puhelinta lentotilassa, kun et tarvitse sitä. (Voit kirjoittaa tekstiviestitkin valmiiksi, kun puhelin on lentotilassa.)

 • Suosi tekstiviestejä, handsfreetä ja kaiutinominaisuutta

 • Puhu hyvässä kentässä ikkunan äärellä

 • Älä puhu autossa tai muissa liikennevälineissä, sillä niiden peltikori vaimentaa signaalia tukiasemaan jolloin kännykkä nostaa automaattisen tehonsäätömekanismin kautta kenttää.

 • Ei puhelinta kehon lähelle (Huom. raskaana olevat naiset; ei koskaan sikiön lähelle eikä langatonta itkuhälytintä vaunuihin!)

 • Valitse puhelin, jossa on matala SAR-arvo. Tosin SAR ei kerro mitään biologisista vaikutuksista. 

Asuinparatiisina sähkösuojattu koti
Saksassa syntyi jo 60-luvulla koulukunta nimeltä Rakennusbiologia, jonka perustajan Dr. Anton Schneiderin oppien kulmakivi on sähkömagneettisten kenttien minimoiminen rakentamisessa.
Luonnon sähkömagnetismi ja uusi teknologia
Ihminen on sen sijaan luonut ympärilleen keinotekoisen sähkömagneettisen ympäristön, joka haavoittaa luonnon heikkojen kenttien informaation varassa toimivia lajeja; lintuja ja mehiläisiä.
Kännykkätiede – pelissä rahat ja henki
“Altistaako runsas matkapuhelimenkäyttö kasvainriskille” on kysymys, joka edelleen odottaa lopullista vastausta.